دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق , 1997-11-03

عنوان : ( بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خطاهای امپدانس بالا، حوادث غیر طبیعی هستند که در فیدرهای توزیع رخ می دهند و با وسایل حفاظتی معمول بسهولت قابل تشخیص و رفع نمی باشند . در این مقاله روش جدیدی که بر کاربرد شبکه های عصبی استوار است، جهت بهبود روش تشخیص خطا ارائه گردیده است . شبکه های عصبی ابزاری مناسب برای حل مسایل پیچیده مربوط به پردازش سیگنال و تشخیص الگوها می باشند . در این روش پیشنهادی از ویژگی تغییرات مولفه های توالی در هنگام وقوع خطا سود جسته و با بهره گیری از یک سیستم هوشمند ( شبکه های عصبی ) به تشخیص دقیق و بموقع خطا اقدام گردیده است . قابلیت این روش در تشخیص خطاهای امپدانس بالا اعمال شده بر روی شبکه توزیع، به صورت شبیه سازی نشان داده شده است . نتایج حاصل در مقایسه با سایر روشها از دقت مطلوبی برخوردار است

کلمات کلیدی

, خطاهای امپدانس بالا , شبکه های عصبی, مولفه های متوالی, هارمونیکها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010662,
author = {قاضی, رضا},
title = {بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1997},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خطاهای امپدانس بالا ، شبکه های عصبی، مولفه های متوالی، هارمونیکها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی
%A قاضی, رضا
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1997

[Download]