دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق , 1997-11-03

عنوان : ( طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از متداولترین نوع اغتشاش در سیستم های قدرت تغییرات ولتاژ به شمار می آید . برخی از بارهای صنعتی نظیر موتورهای القائی بزرگ، تغییرات زیادی را بر ولتاژ شبکه بویژه در مرحله راه اندازی تحمیل می کنند . کنترل توان راکتیو بوسیله (SVC) نصب شده در ترمینال های موتور، بعنوان ابزاری ارزشمند جهت مقابله با این نوع اغتشاش بکار گرفته شده و سرعت گیری موتورها را سریعتر نموده، پروفایل ولتاژ را بهبود می بخشد . در این مقاله، کنترل تناسبی انتگرالی (PL) برای SVC طراحی می گردد . آنگاه تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و کنترل کننده جدیدی با بهره گیری از روش VSC طراحی می گردد . نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این مطلب است که VSC روش مناسبتری نسبت به کنت رل PL علی الخصوص در هنگام راه اندازی موتور می باشد .

کلمات کلیدی

, راکتور قابل کنترل با تایریستور بهمراه خازنهای موازی, P1 کنترل کننده تن اسبی, انتگرالی S(X) تابع سوئیچینگ, SVC کنترل کننده ولتاژ استاتیکی, VSC کنترل کننده ساختار متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010663,
author = {قاضی, رضا},
title = {طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1997},
location = {تهران, ايران},
keywords = {راکتور قابل کنترل با تایریستور بهمراه خازنهای موازی، P1 کنترل کننده تن اسبی، انتگرالی S(X) تابع سوئیچینگ، SVC کنترل کننده ولتاژ استاتیکی، VSC کنترل کننده ساختار متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی
%A قاضی, رضا
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1997

[Download]