دهمین کنفرانس بین المللی برق , 1995-11-06

عنوان : ( بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیر مدلهای بار بر رفتار دینامیکی شبکه AC/DC مورد بررسی قرار می گیرد . بطور کلی بارها به دو دسته بارهای استاتیکی و بارهای دینامیکی تقسیم بندی می شوند که بارهای استاتیکی بوسیله توابع غیرخطی از ولتاژ باس و بارهای دینامیکی با یک ماشین القایی معادل، مدلسازی می گردند . کنترل کننده های اعمال شده به شبکه AC/DC که در این مقاله به مطالعه عملکرد آنها در مقابل تغییرات بار می پردازیم، کنترل مدولاسیون DC ، کنترل مدولاسیون AC و پایدار کننده سیستم قدرت (PSS) می باشند . مطالعات انجام گرفته با استفاده از مدل خطی شبکه AC/DC بوده که این مدل با خطی سازی هرکدام از عناصر شبکه به تنهایی و اتصال آنها توسط روش بهم پیوستن اجزاء محاسبه می شود . همچنین محاسبات حساسیت مقادیر ویژه نسبت به هر پارامتر شبکه AC/DC توسط روش بهم پیوستن اجزاء بسادگی امکان پذیر می باشد . بنابراین با استفاده از حساسیت مقادیر ویژه نسبت به مشخصات انواع بار می توان رفتار دینامیکی مودهای غالب سیستم ( مودهای الکترومکانیکی ژنراتور ) را در اثر تغییرات بار پیش بینی نمود

کلمات کلیدی

, مدل بار , رفتار دینامیکی سیستم AC/Dc
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010665,
author = {قاضی, رضا},
title = {بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1995},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل بار ، رفتار دینامیکی سیستم AC/Dc},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC
%A قاضی, رضا
%J دهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1995

[Download]