پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق , 1995-05-24

عنوان : ( جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خازن های موازی بطور گسترده در فیدرهای اولیه سیستم توزیع نصب می گردد تا بتوان از طریق اصلاح ضریب توان و همجنین آزاد کردن خطوط از عبور جریان راکتیو، اهداف دوگانه بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات را تحقیق بخشید. بمنظور نایل آمدن به اهداف عمده فوق و سایر مزیت ها، جایابی بهینه خازن ها هم از نظر اندازه و هم محل انجام گرفته است و در نتیجه علاوه بر اینکه پروفایل ولتاژ بهبود یافته است، صرفه جویی در مصرف انرژی نیز به حداکثر مقدار ممکن رسیده است. لیکن با توجه به اثراتی که هارمونیک های موجود در خطوط در جایابی خازنها دارند، لازم است توجه بیشتری به نقش آنها در انتخاب بهینه خازن های ثابت و متغیر مبذول گردد. در این مقاله جایابی خازن ها با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک بر روی یک فیدر توزیع نمونه انجامگرفته است.

کلمات کلیدی

, جایابی بهینه خازن , هارمونیک , شبکه توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010668,
author = {قاضی, رضا},
title = {جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {1995},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جایابی بهینه خازن ،هارمونیک ، شبکه توزیع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک
%A قاضی, رضا
%J پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
%D 1995

[Download]