پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق , 1995-05-24

عنوان : ( طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میان مصرف کننده های متعدد انرژی الکتریکی، موتورهای القایی بطور وسیع در کاربردهای مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند. راه اندازی باعث بوجود آمدن فرورفتگی عمیق ولتاژ و جریان یورشی در پریود راه اندازی می گردد که در نتیجه باعث خدشه دار شدن کیفیت تغذیه در توزیع انرژی الکتریکی می گردد. به علاوه این موتورها در شرایط عملکرد نامی دارای بازده خوبی هستند بنابراین در شرایط بی باری و یا بار کم دارای بازده نامطلوبی می باشند و باعث اتلاف انرژی می گردند. دراین مقاله جهت بهبود بازده متور(کاهش تلفات انرژی) و بهبود کیفیت تغذیه(کاهش جریان یورشی و فرورفتگی ولتاژ) در قالب یک طرح پژوهشی یک نوع کنترل کننده توان راکتیو میکروپروسوری، پیشنهاد گردید و پس از طراحی و ساخت، عملکرد آن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کیفیت تغذیه در توزیع انرژی الکتریکی , فرورفتگی ولتاژ, جبران کننده توان راکتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010670,
author = {قاضی, رضا},
title = {طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {1995},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت تغذیه در توزیع انرژی الکتریکی ، فرورفتگی ولتاژ، جبران کننده توان راکتیو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
%A قاضی, رضا
%J پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
%D 1995

[Download]