چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق , 1994-04-16

عنوان : ( گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله کلیدزنی در بانکهای خازنی که به منظور تزریق توان راکتیو در سیستم های قدرت الکتریکی بکار می رود، حائز اهمیت است. پدیده گذاری ناشی از کلیدزنی در فرآیند برق دار کردن بان کهای خازنی موازی بصورت جریانهای هجومی بدنبال خواهند داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده گذر او تعیین شرایطی که در آن سوئیچ کردن بدون گذرا می تواند تحقق یابد، به معرفی مداری می پردازیم که بادخالت یک چیپ تکی میکروپرسسور و سوئیچ های تریستوری بتوان خازن های قدرت را بطور خودکار و بدون وقوع گذرا وارد مدار و یا خارج کرد. از چنین روش می توان در جبران کننده های استاتیکی از نوع TSC نیز استفاده کرد و کلیدزنی بدون گذرا را انجام داد.

کلمات کلیدی

, کلیدزنی خازن, گذرای کلید زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010672,
author = {قاضی, رضا},
title = {گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها},
booktitle = {چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {1994},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {کلیدزنی خازن، گذرای کلید زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها
%A قاضی, رضا
%J چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
%D 1994

[Download]