سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق , 1993-05-11

عنوان : ( مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا به معرفی پدیده فرورزونانس و موارد وقوع آن در سیستم های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و همچنین در بعضی از اجزا سیستم نظیر ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) پرداخته آنگاه به کمک شبیه سازی کامپیوتری امکان وقوع این پدیده و اثرات نامطلوب آن در یک مورد خاص، که در آن یکی از خطوط تغذیه ترانسفورماتور ولتاژ در اثر پاره گی، اتصال زمین می گردد مورد بررسی قرار داده می شود. در این بررسی تاثیر پارامترهائی که زمینه را برای وقوع این پدیده مساد می نمایند مشخص می گردند که در نتیجه با اعمال محدودیت بر برخی از این پارامترها در مراحل طراحی ترانسفورماتور و همچنین با روش های دیگر می توان از وقوع آن جلوگیری کرد. در این مطالعه از روش H.W.DOMMEL که برای بررسی مسائل گذاری الکترومغناطیسی (EMTP) بسیار مناسب است، استفاده گردیده است و اندوکتانس غیرخطی بصورت نمایی مدل شده است.

کلمات کلیدی

, ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT), فرورزونانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010673,
author = {قاضی, رضا},
title = {مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی},
booktitle = {سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {1993},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT)، فرورزونانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی
%A قاضی, رضا
%J سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
%D 1993

[Download]