دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق , 1992-05-18

عنوان : ( بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی

کلمات کلیدی

, شبکه های توزیع, تنظیم ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010674,
author = {قاضی, رضا},
title = {بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {1992},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبکه های توزیع، تنظیم ولتاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی
%A قاضی, رضا
%J دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
%D 1992

[Download]