اولین کنفرانس استفاده بهینه از انرژی , 1991-04-24

عنوان : ( ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

, ولتاژ نامتعادل, شبکه انتقال و توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010676,
author = {قاضی, رضا},
title = {ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن},
booktitle = {اولین کنفرانس استفاده بهینه از انرژی},
year = {1991},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {ولتاژ نامتعادل، شبکه انتقال و توزیع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن
%A قاضی, رضا
%J اولین کنفرانس استفاده بهینه از انرژی
%D 1991

[Download]