دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ )

نویسندگان: زهره نوروزی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , ریحانه کباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ

کلمات کلیدی

سرچشمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010683,
author = {نوروزی, زهره and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and کباری, ریحانه},
title = {تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سرچشمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ
%A نوروزی, زهره
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A کباری, ریحانه
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]