دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران )

نویسندگان: ریحانه کباری , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , زهره نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران

کلمات کلیدی

اائید های تیرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010686,
author = {کباری, ریحانه and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and نوروزی, زهره},
title = {شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {اائید های تیرگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران
%A کباری, ریحانه
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نوروزی, زهره
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]