دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران )

نویسندگان: علی بهزادی نسب , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران

کلمات کلیدی

رودخانه بقمچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010690,
author = {بهزادی نسب, علی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی},
title = {بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {رودخانه بقمچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران
%A بهزادی نسب, علی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]