دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان) )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , سروش مدبری , عاطفه علی زاده , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان)

کلمات کلیدی

رسوب شناسی زاینده رود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010692,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and سروش مدبری and علی زاده, عاطفه and محبوبی, اسداله},
title = {ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان)},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {رسوب شناسی زاینده رود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان)
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A سروش مدبری
%A علی زاده, عاطفه
%A محبوبی, اسداله
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]