هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار )

نویسندگان: علیرضا فیوض , میثم مجتهدپور , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه ها با شکل های مختلف، رفتارهای متفاوتی در برابر موج انفجار از خود نشان می دهند و درک صحیح عملکرد سازه در برابر موج انفجار می تواند در انتخاب شکل مناسب سازه مفید و موثر واقع شود. در این مقاله به بررسی رفتار غیر خطیسازه های فولادی و بتنی با شکل های ساده نظیر مکعب ، نیم استوانه، نیم کره ... در برابر بار ناشی از موج انفجار به کمک نرم افزار المان محدود پرداخته شده و نحوه و مقدار توزیع پارامترهایی نظیر تغییرشکل، تنش برای سازه های فولادی و تخریب برای سازه های بتنی در هر حالت مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته و برای هر شکل نواحی بحرانی شناسایی و معرفی شده است. همچنین در مورد روش های مدل سازی بار ناشی از موج انفجار و روابط مربوط به آن ارائه شده و با استفاده از نتایج آن روش مناسب برای معادل سازیو مدل سازی بار ناشی از انفجار معرفی گردیده است. در مدل های تحلیل شده، شرایط تکیه گاهی و ابعاد سازه هاتقریبا ثابت فرض شده است. شایان ذکر است در این پژوهش برای مدل سازی از نرم افزار ABAQUS CAE و برای تحلیل از ABAQUS/EXPLICIT و برای پردازش نتایج از ABAQUS VIEWER استفاده شده و نهایتا با بررسی نتایج حاصل از شرایط و شکل های مختلف راه حل مناسببرای مدل سازی ارائه گردیده و در حالت بهینه شکل/مصالح سازه اظهار نظر شده است. نتایج نشان می دهد که توزیع تنش تا حد بسیار زیادی تابع شکل سازه است. سازه های مکعبی و نیم استوانه ای تنش ها و تغییر فرم های زیادی دارند و وارد ناحیه غیر خطی می شوند، در صورتیکه میزان تنش و تغییر فرم سازه های نیم کره ای خیلی جزئی بوده و رفتارسازه در محدوده ارتجاعی باقی می ماند.

کلمات کلیدی

, بارگذاری انفجاری, بتن مسلح, سازه فولادی, توزیع تنش, تخریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010694,
author = {علیرضا فیوض and میثم مجتهدپور and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {بارگذاری انفجاری، بتن مسلح، سازه فولادی، توزیع تنش، تخریب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار
%A علیرضا فیوض
%A میثم مجتهدپور
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]