آموزش زبان و ادبیات, سال (2009-5)

عنوان : ( ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته )

نویسندگان: اشرف پاکدل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: کن کیسی در «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» ازخودبیگانگی و پوچی تحمیل شده به انسان را در زیرسلطه حاکمان ثروت و قدرت در عصر تکنولوژی و صنعت به تصویر در می‌آورد. بیمارستان روانی که محل وقوع حوادث داستان است تمثیلی از اجتماع مدرن است که فشار و اختناق نیروی حاکم آن است تا انسان‌هایی تهی از خویشتن خویش و موجوداتی ضعیف و انعطاف‌پذیر در اختیار نظام بسازد. این عوامل حاکم بر جامعه تنها تا آن‌جا به انسان متفکر و خلاق بها می‌دهند که این نیرو در اختیار و خدمت اهداف و مطامع آنها قرار گیرد در غیر این صورت آنها موجوداتی مزاحم و مخل نظام حاکم هستند که باید مانند ماشین، اصلاح و تعمیر شوند. اما این، همه ی ماجرا نیست. هنوز هم افرادی هستند که با نظام‌های دروغین و سلطه‌گر از در جنگ وارد می‌شوند و آنقدر در این راه استقامت و پایداری می‌ورزند که جان خود را بر سر این هدف انسان‌دوستانه می‌گذارند تا از نو انسانی بسازند و انسانیت را به او بازگردانند.

کلمات کلیدی

, از خود بیگانگی, کن کیسی, پرواز بر فراز آشیانه فاخته, ادبیات انگلیسی, قرن بیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010697,
author = {پاکدل, اشرف},
title = {ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته},
journal = {آموزش زبان و ادبیات},
year = {2009},
month = {May},
issn = {0277-5874},
keywords = {از خود بیگانگی، کن کیسی، پرواز بر فراز آشیانه فاخته، ادبیات انگلیسی، قرن بیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته
%A پاکدل, اشرف
%J آموزش زبان و ادبیات
%@ 0277-5874
%D 2009

[Download]