دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی )

نویسندگان: شهرام شریعتی , سیدعلی آقانباتی , سیدرضا موسوی حرمی , سروش مدبری , سمیرا سلیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی

کلمات کلیدی

دندی و ماه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010706,
author = {شهرام شریعتی and سیدعلی آقانباتی and موسوی حرمی, سیدرضا and سروش مدبری and سمیرا سلیمی},
title = {بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {دندی و ماه نشان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی
%A شهرام شریعتی
%A سیدعلی آقانباتی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A سروش مدبری
%A سمیرا سلیمی
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]