کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه خواجه نصیر , 1991-06-12

عنوان : ( روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

, سیستم نا متعادل, مولفه توالی منفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010724,
author = {قاضی, رضا},
title = {روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه خواجه نصیر},
year = {1991},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم نا متعادل، مولفه توالی منفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی
%A قاضی, رضا
%J کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه خواجه نصیر
%D 1991

[Download]