دو مین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه تربیت مدرس , 1994-05-17

عنوان : ( فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

فرورزونانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010725,
author = {قاضی, رضا},
title = {فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا},
booktitle = {دو مین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه تربیت مدرس},
year = {1994},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرورزونانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا
%A قاضی, رضا
%J دو مین کنفرانس مهندسی برق ایران- دانشگاه تربیت مدرس
%D 1994

[Download]