یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2009-05-13

Title : ( NiO/MgO/SiO2 supported cobalt(II) tetrasulfophthalocyanine as an efficient, selective, and reusable catalyst for aerobic oxidation of thiols to disulfides )

Authors: Hossein Eshtiagh Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Mercaptans (RSH) distribute in petrolium products, and their presence, even in very small quantities, give rise to an unpleasant ordor and corrsiveness.

Keywords

aerobic oxidation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010734,
author = {Eshtiagh Hosseini, Hossein},
title = {NiO/MgO/SiO2 supported cobalt(II) tetrasulfophthalocyanine as an efficient, selective, and reusable catalyst for aerobic oxidation of thiols to disulfides},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {aerobic oxidation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T NiO/MgO/SiO2 supported cobalt(II) tetrasulfophthalocyanine as an efficient, selective, and reusable catalyst for aerobic oxidation of thiols to disulfides
%A Eshtiagh Hosseini, Hossein
%J یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2009

[Download]