یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2009-05-15

Title : ( Computational Studies on Tetranuclear Carbonyl complex of cobalt and rhodium containing trifluorophosphine )

Authors: Hossein Eshtiagh Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Computational Studies on Tetranuclear Carbonyl complex of cobalt and rhodium containing trifluorophosphine

Keywords

Computational Studies on Tetranuclear Carbonyl complex of cobalt and rhodium containing
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010737,
author = {Eshtiagh Hosseini, Hossein},
title = {Computational Studies on Tetranuclear Carbonyl complex of cobalt and rhodium containing trifluorophosphine},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {Computational Studies on Tetranuclear Carbonyl complex of cobalt and rhodium containing trifluorophosphine},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Computational Studies on Tetranuclear Carbonyl complex of cobalt and rhodium containing trifluorophosphine
%A Eshtiagh Hosseini, Hossein
%J یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2009

[Download]