یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2009-05-15

Title : ( syntheses, spectroscopic characterization, and molecular structures of two novel supramolecular coordination compounds of trivalent chromium )

Authors: Hossein Eshtiagh Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

syntheses, spectroscopic characterization, and molecular structures of two novel supramolecular coordination compounds of trivalent chromium

Keywords

, syntheses, spectroscopic characterization, and molecular structures of two novel supramolecular coordination compounds of trivalent chromium
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010738,
author = {Eshtiagh Hosseini, Hossein},
title = {syntheses, spectroscopic characterization, and molecular structures of two novel supramolecular coordination compounds of trivalent chromium},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {syntheses; spectroscopic characterization; and molecular structures of two novel supramolecular coordination compounds of trivalent chromium},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T syntheses, spectroscopic characterization, and molecular structures of two novel supramolecular coordination compounds of trivalent chromium
%A Eshtiagh Hosseini, Hossein
%J یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2009

[Download]