نخستین کنفرانس عمران و مقاوم سازی , 2009-05-20

عنوان : ( مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده )

نویسندگان: میثم مجتهدپور , علیرضا فیوض , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بحث طراحی های مقاوم در برابر انفجار استفاده از فولاد بعنوان مصالحی متداول در صنعت ساختمان اجتناب ناپذیر است لیکن مشکلی که در این زمینه وجود دارد، شکل پذیری بسیار زیاد این ماده خصوصا تحت بارهای ضربه ای نظیر انفجار است. برای مقابله با این مسئله راه حل های مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می توان به استفاده از آلیاژهای خاص جهت بهبود رفتار فولاد، استفاده از فولاد بصورت ترکیب با بتن و بالا بردن ضخامت صفحات فولادی اشاره نمود. روشی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، استفاده از سخت کننده برای اصلاح رفتار دیوار فولادی می باشد. در این تحقیق رفتار غیر خطی یک دیوار فولادی تحت بارگذاری انفجاری در شرایط متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در طول تحقیق بار انفجاری، شرایط تکیه گاهی و ابعاد دیوار ثابت فرض شده است ولی ضخامت صفحه فولادی در حالات مختلف تغییر یافته و نیز تاثیر سخت کننده های مختلف و محل قرارگیری آن ها را بر روی دیوار مورد تحقیق قرارگرفته است. دیوارهای مورد بحث کاربردهای متفاوتی دارند که از مهم ترین آن ها می توان به استفاده در بدنه ترانس های قدرت برق و یا به عنوان محافظ تجهیزات اشاره نمود. بعنوان پژوهشی جانبی آنالیز حساسیت بر روی مدت زمان اعمال بار و نیز بیشینه مقدار آن صورت پذیرفته و تاثیر این پارامترها بر رفتار سازه بررسی گردیده است. نهایتا با بررسی نتایج حاصل ازشرایط مختلف در مورد حالت بهینه صفحه فولادی اظهار نظر شده است. شایان ذکر است در این مقاله برای مدل سازی، تحلیل و پردازش نتایج از نرم افزار المان محدود ABAQUS استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, بارگذاری انفجاری, سخت کننده, دیوار فولادی, توزیع تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010762,
author = {میثم مجتهدپور and علیرضا فیوض and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده},
booktitle = {نخستین کنفرانس عمران و مقاوم سازی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارگذاری انفجاری، سخت کننده، دیوار فولادی، توزیع تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده
%A میثم مجتهدپور
%A علیرضا فیوض
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J نخستین کنفرانس عمران و مقاوم سازی
%D 2009

[Download]