دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان )

نویسندگان: صغرا جامی الاحمدی , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت انجام مطالعات میکروپالئونتولوژی و تعیین سن دقیق بخشهای کربناته کمپلکس افیولیتی باختر فریمان ـ شمال تربت حیدریه، برش کوه سفید در فاصله 18 کیلومتری باختر شهرستان فریمان و در باختر روستای عشق آباد انتخاب شد. پس از انجام برداشتهای صحرایی، نمونه برداری دقیق از منطقه مذکور و تهیه و مطالعه مقاطع میکروسکپی، سن کامپانین ـ ماستریشتین برای توالی کربناته کمپلکی افییتی مذکور به دست آمده است. فسیلهای حاصل، گونه هایی از فرامینیفرهای پلانکتونیک خانواده گلوبوترونکانیده نظیر Globotruncanita stuartiformis، Globotruncanita stuarti، Globotruncanita falsostuarti، Contusatruncana contusa، Globotruncanita conica و Globotruncana arca و فرمهایی از میکروفسیلهای غیرفرامینیفری خانواده کالسیسفرولیده همچون Calsispheaerula sp. و Pithonella sp.می باشند که زون رخساره ای یک (FZ1) منطبق بر فاسیس استاندارد سه (SMF3) را نشان می دهند.

کلمات کلیدی

تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010770,
author = {صغرا جامی الاحمدی and عاشوری, علیرضا and علی اصغر آریایی and قادری, عباس},
title = {تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان
%A صغرا جامی الاحمدی
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر آریایی
%A قادری, عباس
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]