دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد )

نویسندگان: طیبه یعقوبی , علی اصغر آریایی , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعات فسیل شناسی و تعیین میکروفاسیس طبقات کرتاسه پیشین بلوک لوت، برش مهاباد در جنوب غرب شهرستان گناباد مورد بررسی قرار گرفت. رسوبات کرتاسه پیشین در منطقه مورد نظر را لایه هایی از کنگلومرا، ماسه سنگ، مارن و سنگ آهکهای ضخیم لایه تشکیل می دهند. این طبقات بر روی سازند شمشک قرار گرفته و با گذر ناپیوسته توسط رسوبات کرتاسه بالایی پوشیده می شوند. افق مارنی مذکور گونه هایی از خارپوستان خانواده توگزاستریده (Toxastridae) را شامل می شود که مطالعه سیستماتیک آنها در این نوشتار مورد نظر است. علاوه بر آن اجتماعی از روزن بران کف زی، جلبکهای آهکی، دوکفه ایها، شکم پایان و استراکودا که بیانگر محیط رسوبگذاری کم عمق و پلات فورم دریای آزاد می باشند نیز از برش مذکور به دست آمده-اند. بر اساس این فسیلها، سن مجموعه فوق بارمین تا آلبین معرفی می شود.

کلمات کلیدی

معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010771,
author = {طیبه یعقوبی and علی اصغر آریایی and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد
%A طیبه یعقوبی
%A علی اصغر آریایی
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]