دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2008-05-27

عنوان : ( پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری) )

نویسندگان: مریم مرجوی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داینوفلاژله های توالی ضخیمی از سنگهای ژوراسیک پسین در برش دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این مطالعات شناسایی ٤١ گونه مربوط به ٢٩ جنس داینوفلاژله است. ارزش چینه شناسی گونه های داینوفلاژله شناسایی شده حاکی از سن اکسفوردین پسین ـ کیمریجین برای مجموعه رسوبی مورد مطالعه است. با محاسبه ضریب شباهت (CS) بین داینوفلاژله های به دست آمده در این مطالعه با نمونه های یافت شده در برش جاجرم و پل دختر که متعلق به البرز در نظر گرفته شده است و نمونه های شناسایی شده از مقطع تیپ سازند چمن بید، شباهت نمونه های این مطالعه با مقطع تیپ چمن-بید بیشتر بوده، بنابراین ارتباط منطقه مورد مطالعه در زمان ژوراسیک پسین با کپه داغ بیشتر از البرز است

کلمات کلیدی

پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010772,
author = {مرجوی, مریم and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری)},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری)
%A مرجوی, مریم
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2008

[Download]