دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

Title : ( گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی )

Authors: Mahdi Badpa , Ali reza Ashouri , کاوه خاکسار ,

Citation: BibTeX | EndNote

گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی

Keywords

, گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه, شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010773,
author = {Badpa, Mahdi and Ashouri, Ali Reza and کاوه خاکسار},
title = {گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, IRAN},
keywords = {گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی
%A Badpa, Mahdi
%A Ashouri, Ali Reza
%A کاوه خاکسار
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]