دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران )

نویسندگان: مرتضی طاهرپور خلیل آباد , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران

کلمات کلیدی

, خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان, جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010775,
author = {مرتضی طاهرپور خلیل آباد and عاشوری, علیرضا and علی اصغر آریایی and قادری, عباس},
title = {خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر آریایی
%A قادری, عباس
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]