دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس )

نویسندگان: فاطمه امیر حسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه فونای ریف ساز سازند نایبند در شمال بلوک لوت، برش قلعه حسن آباد در شمال باختری شهرستان فردوس انتخاب گردید. بر اساس مطالعات فسیل شناسی تنها رسوبات عضو بیدستان در برش مورد مطالعه رخنمون دارند. عضو بیدستان در این برش عمدتاً از سنگ آهک های ریفی به صورت توده ای (بایوهرم) و لایه لایه (بایوسترم) با ساختار تکه ای (Patch Reef) تشکیل شده است که توسط ماسه سنگ های خاکستری رنگ منتسب به ژوراسیک پوشیده شده اند. مطالعات انجام شده بر روی سازندگان اصلی ریف حاکی از وجود فونایی از مرجان های اسکلرواکتینا، اسفنجها، شبه اسفنجها، هیدروزوئنها نظیر هتراستریدیوم در این عضو سازند نایبند است که سن نورین- رتین را برای این برش پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی

نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010776,
author = {فاطمه امیر حسنخانی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس
%A فاطمه امیر حسنخانی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]