پیام جهانی فردوسی , 2009-05-14

عنوان : ( لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بر لزوم آگاهی از مسایل مربوط به جغرافیای تاریخی برای حل مشکلات جای نالمهای شاهنامه تاکید شده ایست.

کلمات کلیدی

, جای نامها, مصحح, جغرافیای تاریخی, شاهنامه, متن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010777,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه},
booktitle = {پیام جهانی فردوسی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {جای نامها- مصحح-جغرافیای تاریخی- شاهنامه- متن شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پیام جهانی فردوسی
%D 2009

[Download]