پاژ, سال (2008-12) , صفحات (33-46)

عنوان : ( غزالی در غرب )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به سابقه اشنایی غرب با آثار غرالی و ترجمه آثار او به زبانهای اروپایی اشاره شده است

کلمات کلیدی

, غزالی , فلسفه, احیائ علوم الدین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010778,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {غزالی در غرب},
journal = {پاژ},
year = {2008},
month = {December},
issn = {****-0039},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {غزالی - فلسفه- احیائ علوم الدین- غرب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T غزالی در غرب
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پاژ
%@ ****-0039
%D 2008

[Download]