هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک )

نویسندگان: مهدی خجسته پور , مهدی حاجیان , محمدرضا بیاتی , عبدالعلی فرزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین وارزیابی عوامل موثر بر بازده و تطابق سامانه کشنده و وسیله دنباله بند از طریق آزمایشات میدانی، زمان و هزینه زیادی در بر خواهد داشت. با استفاده از مدل های رایانه ای می توان عملکرد سامانه کشنده و وسیله دنباله بند را به راحتی پیش بینی کرد. در این تحقیق یک برنامه ساز رایانه ای به زبان دلفی 7 نوشته شده است. این نرم افزار قادر است پارمترهای مهم عملکرد کشنده و میزان تطابق سامانه کشنده و دنباله بند را محاسبه نموده، و پارمترهای مهم کارائی کشنده را توسط چهار مدل مختلف مقایسه نماید.

کلمات کلیدی

, مکانیک چرخ, ادوات کشنده, کارآیی کشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010821,
author = {خجسته پور, مهدی and حاجیان, مهدی and بیاتی, محمدرضا and فرزاد, عبدالعلی},
title = {تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکانیک چرخ، ادوات کشنده، کارآیی کشش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک
%A خجسته پور, مهدی
%A حاجیان, مهدی
%A بیاتی, محمدرضا
%A فرزاد, عبدالعلی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]