او لین همایش ملی فن آوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-03-04

عنوان : ( استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه )

نویسندگان: جلال برادران مطیع , محمدحسین عباسپور فرد , سعیدرضا سبحانی پور , حسن دروگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از چرخ انتالپی ره حلی در جهت کاهش هزینه تهویه گلخانه

کلمات کلیدی

, چرخ انتالپی , باز یاب انرژی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010829,
author = {برادران مطیع, جلال and عباسپور فرد, محمدحسین and سبحانی پور, سعیدرضا and دروگر, حسن},
title = {استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه},
booktitle = {او لین همایش ملی فن آوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {چرخ انتالپی ، باز یاب انرژی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه
%A برادران مطیع, جلال
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A سبحانی پور, سعیدرضا
%A دروگر, حسن
%J او لین همایش ملی فن آوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]