نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-21

عنوان : ( بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مرضیه جوادی کوران ترکیه , غلامعلی سیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزشیابی به فرایند روشمند جمع آوری و تفسیر و قضاوت اطلاعات اطلاق می گردد.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, خودارزیابی, دانشجویان, اساتید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010844,
author = {امین خندقی, مقصود and جوادی کوران ترکیه, مرضیه and سیفی, غلامعلی},
title = {بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان},
booktitle = {نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران},
year = {2009},
location = {دانشگاه تبریز, ايران},
keywords = {ارزشیابی- خودارزیابی- دانشجویان- اساتید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان
%A امین خندقی, مقصود
%A جوادی کوران ترکیه, مرضیه
%A سیفی, غلامعلی
%J نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
%D 2009

[Download]