دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28

عنوان : ( ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده )

نویسندگان: علی رحیمی حسین آباد , محسن کاهانی , عبدالرضا سوادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستم‌های خبره توزیع شده ارائه شده است. در این بستر، هر سیستم خبره می‌تواند تکنیک استدلال و نمایش دانش خاص خود را داشته باشد و با استفاده از یک عامل با بقیه سیستم ارتباط برقرار نماید. ارتباط، شناسایی و پیدا‌کردن عامل‌ها توسط یکدیگر، بر اساس استاندارد FIPA و سرویس‌هایی که محیط‌های مبتنی بر عامل ارائه می‌دهند، انجام می‌شود. نمایش دانش در این بستر با استفاده از Ontology انجام می‌گردد. پیاده‌سازی این سیستم در محیط JADE انجام شده و با یک سیستم خبره تشخیص پزشکی نیز تست شده است

کلمات کلیدی

, سیستم توزیع شده, سیستم خبره, محیط‌های چند عامله, FIPA , Ontology
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010854,
author = {رحیمی حسین آباد, علی and کاهانی, محسن and سوادی, عبدالرضا},
title = {ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده},
booktitle = {دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم توزیع شده، سیستم خبره، محیط‌های چند عامله، FIPA ، Ontology},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده
%A رحیمی حسین آباد, علی
%A کاهانی, محسن
%A سوادی, عبدالرضا
%J دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
%D 2008

[Download]