دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-16

عنوان : ( رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی )

نویسندگان: متین جامی معینی , مدرس ثانوی , پیمان کشاورز , سروش زاده , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی

کلمات کلیدی

رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010862,
author = {متین جامی معینی and مدرس ثانوی and پیمان کشاورز and سروش زاده and گنجعلی, علی},
title = {رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی
%A متین جامی معینی
%A مدرس ثانوی
%A پیمان کشاورز
%A سروش زاده
%A گنجعلی, علی
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]