هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , امین ثقفی , ایمان ثقفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه‌ دقیق سیستم‌های دینامیکی نشان داده است که ‌آشوب به طور گسترده در سیستم‌های طبیعی و مهندسی وجود دارد. سیستم‌های‌ چرخدنده‌ای نیز که از نوع سیستم‌های غیرخطی می‌باشند، از این قاعده مستثنی نبوده و در بازه‌های خاصی رفتار آشفته دارند. این پژوهش به بحث آشوب در سیستم‌ چرخدنده‌ای می‌پردازد. به همین منظور پارامترهای موثر و نیز بازه‌های تغییرات این پارامترها که باعث ایجاد رفتار آشفته در سیستم می‌شود، با استفاده از نمودار دوشاخه‌شدگی تعیین می‌گردد و نهایتاً طراحی سیستم بر اساس این نتایج و نمودارها صورت می‌پذیرد.

کلمات کلیدی

, آشوب (chaos), دوشاخه‌شدگی (bifurcation), لقی, ارتعاشات غیرخطی, سیستم چرخدنده‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010879,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and ثقفی, امین and ایمان ثقفی},
title = {بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آشوب (chaos)، دوشاخه‌شدگی (bifurcation)، لقی، ارتعاشات غیرخطی، سیستم چرخدنده‌ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A ثقفی, امین
%A ایمان ثقفی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]