همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی , 2008-12-30

عنوان : ( نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان )

نویسندگان: بهروز مهرام , محمدحسن فرخ زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان

کلمات کلیدی

نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010904,
author = {مهرام, بهروز and محمدحسن فرخ زاده},
title = {نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان},
booktitle = {همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان
%A مهرام, بهروز
%A محمدحسن فرخ زاده
%J همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی
%D 2008

[Download]