کنفرانس ملی غذای عملگر , 2007-02-13

عنوان : ( فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی )

نویسندگان: سمانه علامتیان , مریم عابدینی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی

کلمات کلیدی

میدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010905,
author = {علامتیان, سمانه and عابدینی, مریم and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی},
booktitle = {کنفرانس ملی غذای عملگر},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میدان بالسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی
%A علامتیان, سمانه
%A عابدینی, مریم
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J کنفرانس ملی غذای عملگر
%D 2007

[Download]