مجموعه مقالات دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران )

نویسندگان: محمود ذکائی , دریه امیری مقدم , زهرا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها وپیکر جانوران

کلمات کلیدی

Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها وپیکر جانوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010911,
author = {ذکائی, محمود and امیری مقدم, دریه and لاری, زهرا},
title = {Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران},
booktitle = {مجموعه مقالات دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها وپیکر جانوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران
%A ذکائی, محمود
%A امیری مقدم, دریه
%A لاری, زهرا
%J مجموعه مقالات دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران
%D 2007

[Download]