مجموعه مقالات دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( تهیه نمونه های قارچی پلاستینه به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم طبیعی )

نویسندگان: محمود ذکائی , دریه امیری مقدم , زهرا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهیه نمونه های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم

کلمات کلیدی

تهیه نمونه های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010912,
author = {ذکائی, محمود and امیری مقدم, دریه and لاری, زهرا},
title = {تهیه نمونه های قارچی پلاستینه به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم طبیعی},
booktitle = {مجموعه مقالات دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {تهیه نمونه های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نمونه های قارچی پلاستینه به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم طبیعی
%A ذکائی, محمود
%A امیری مقدم, دریه
%A لاری, زهرا
%J مجموعه مقالات دومین همایش موزه های علمی وتاریخ طبیعی ایران
%D 2007

[Download]