سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور , 2005-11-17

عنوان : ( توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ )

نویسندگان: هادی آشتیانی عراقی , محمد علی اصلانخانی , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین و تعیین اولویت عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.

کلمات کلیدی

, انگیزش شغلی , معلمان تربیت بدنی, نظریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010918,
author = {آشتیانی عراقی, هادی and محمد علی اصلانخانی and طالب پور, مهدی},
title = {توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ},
booktitle = {سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور},
year = {2005},
location = {مشهد-دانشگاه فردوسی, ايران},
keywords = {انگیزش شغلی - معلمان تربیت بدنی- نظریه هرزبرگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ
%A آشتیانی عراقی, هادی
%A محمد علی اصلانخانی
%A طالب پور, مهدی
%J سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور
%D 2005

[Download]