هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن )

نویسندگان: سیدمحمدرضا مدرس رضوی , سیدمهدی حسینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن بررسی شده است. مدلسازی به روش دو ناحیه ای و با درنظر گرفتن سینتیک شیمیائی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, کوبش , موتور اشتعال جرقه ای, هیدروژن , مدل احتراق دو ناحیه ای, سینتیک شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010923,
author = {مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and حسینی, سیدمهدی},
title = {پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوبش ، موتور اشتعال جرقه ای، هیدروژن ، مدل احتراق دو ناحیه ای، سینتیک شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A حسینی, سیدمهدی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]