هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: سید احسان داورپناه بایگی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریان یک بعدی تراکم پذیر در یک لوله ضربه به روش شبکه بولتزمن شبیه سازی شده است. الگوی شبکه بندی الگوی شبکه یک بعدی سه ذره ای است و از تصحیح Ehrenfest به منظور انجام شبیه سازی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, شبکه بولتزمن, لوله ضربه, تصحیح Ehrenfest , شبکه سه ذره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010928,
author = {داورپناه بایگی, سید احسان and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه بولتزمن، لوله ضربه، تصحیح Ehrenfest ، شبکه سه ذره ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن
%A داورپناه بایگی, سید احسان
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]