هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور )

نویسندگان: سیدمحمدرضا مدرس رضوی , سیدمهدی حسینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن شبیه سازی شده است. مدلسازی احتراق به روش دو ناحیه ای و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن هیدروژن شامل 10 گون شیمیایی و 6 واکنش تعادلی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, موتور اشتعال جرقه ای , هیدروژن, مدل احتراق دو ناحیه ای, سینتیک شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010929,
author = {مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and حسینی, سیدمهدی},
title = {شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موتور اشتعال جرقه ای ، هیدروژن، مدل احتراق دو ناحیه ای، سینتیک شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A حسینی, سیدمهدی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]