نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-21

عنوان : ( واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مرضیه موحدی محصل طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیرغم تاکید بر روحیه نقادی، تولید علم و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کشورمان، هنوز چالش های فراوانی آموزش عالی را از نیل به این اهداف استراتژیک باز داشته است.

کلمات کلیدی

, نقد, برنامه درسی, علوم انسانی, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010947,
author = {امین خندقی, مقصود and مرضیه موحدی محصل طوسی},
title = {واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی},
booktitle = {نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {نقد، برنامه درسی، علوم انسانی، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی
%A امین خندقی, مقصود
%A مرضیه موحدی محصل طوسی
%J نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
%D 2009

[Download]