دانش و توسعه, دوره (15), شماره (25), سال (2009-3) , صفحات (49-66)

عنوان : ( اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی فلاحی , زهره سلطانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران شرکت‌ها تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می‌کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت ( دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می‌دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال‌های 83-1380 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه‌گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت‌ها نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در نحوه سرمایه‌گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.

کلمات کلیدی

, چرخه‌های بازار سهام, مدیریت سود, اقلام تعهدی, اقلام تعهدی اختیاری, بازده غیرعادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010950,
author = {مرادی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and سلطانیان, زهره},
title = {اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {15},
number = {25},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {49--66},
numpages = {17},
keywords = {چرخه‌های بازار سهام، مدیریت سود، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بازده غیرعادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی
%A مرادی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A سلطانیان, زهره
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]