اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری )

نویسندگان: سمانه کرم زاده , ناصر مهدوی شهری , مهرنوش زبیری , زهره حقیقت خزاعی , محمود ذکائی , ندا اخوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری

کلمات کلیدی

بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010958,
author = {سمانه کرم زاده and مهدوی شهری, ناصر and زبیری, مهرنوش and زهره حقیقت خزاعی and ذکائی, محمود and اخوت, ندا},
title = {بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری
%A سمانه کرم زاده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A زبیری, مهرنوش
%A زهره حقیقت خزاعی
%A ذکائی, محمود
%A اخوت, ندا
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربردهای آن
%D 2008

[Download]