اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بیو تکنولوژی ورمی کمپوست در تولید Agaricus bispourus )

نویسندگان: امیر آوان , محمود ذکائی , مهدی حسینیان مهر , ابوالفضل اوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوتکنولوژی ورمی کمپوست در تولید Agaricus bispourus

کلمات کلیدی

ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010959,
author = {آوان, امیر and ذکائی, محمود and مهدی حسینیان مهر and ابوالفضل اوان},
title = {بیو تکنولوژی ورمی کمپوست در تولید Agaricus bispourus},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیو تکنولوژی ورمی کمپوست در تولید Agaricus bispourus
%A آوان, امیر
%A ذکائی, محمود
%A مهدی حسینیان مهر
%A ابوالفضل اوان
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربردهای آن
%D 2008

[Download]