اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10

عنوان : ( سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , محمود ذکائی , فرهنگ حداد , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , فاطمه رونقی , ملیحه پیرایش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور

کلمات کلیدی

بررسی راهکارهای آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010960,
author = {مهدوی شهری, ناصر and ذکائی, محمود and حداد, فرهنگ and خیرآبادی, معصومه and فاطمه ناصری and رونقی, فاطمه and ملیحه پیرایش},
title = {سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی راهکارهای آموزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور
%A مهدوی شهری, ناصر
%A ذکائی, محمود
%A حداد, فرهنگ
%A خیرآبادی, معصومه
%A فاطمه ناصری
%A رونقی, فاطمه
%A ملیحه پیرایش
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]