تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2003-5)

عنوان : ( تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدریس دستور زبان انگلیسی در خلا و بدون توجه به عوامل تاثیر گذار، رهیافتی ناموفق خواهد بود. به دلیل تفاوت بافت مطالب کتاب های انگلیسی تخصصی دانشگاه ها در رشته‌های مختلف نمی‌توان و نباید دستور زبان انگلیسی را در دانشگاه‌های ایران و برای تمام رشته‌های تحصیلی یکسان تدریس کرد بلکه باید این کار را با توجه به پیکره‌ی ساختاری ممتون علمی و تخصصی انجام داد تا تناسب میان ساختار متون و ویژگی‌های دستوری که آموزش داده می‌شود، برقرا گردد.

کلمات کلیدی

, زبان انگلیسی, دستور, آموزش زبان, تحلیل کلام, متون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010966,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
month = {May},
issn = {1735-1596},
keywords = {زبان انگلیسی-دستور-آموزش زبان-تحلیل کلام-متون تخصصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی
%A هاشمی, محمدرضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]